Gia đình Intecom

VTC Intecom công bố các quyết định tổ chức bộ máy mới

27/12/2017 0 phuongvt2

Chiều ngày 27/12/2017, tại phòng họp 13A - tầng 13, tòa nhà VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Lãnh đạo công ty VTC Intecom đã tổ chức buổi họp triển khai mô hình tổ chức mới của Công ty và trao các quyết bổ nhiệm cán bộ mới.

Năm 2017 vừa qua, Công ty VTC Intecom đã đạt được khá nhiều thành tựu trong hoạt động SXKD, bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn, thách thức và những biến động lớn, tuy nhiên cùng với sự thích nghi nhanh của bộ máy lãnh đạo cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể 500 anh em Intecomer đã mở ra những hướng đi mới với nhiều kì vọng hơn. Bộ máy và quân số của Công ty theo tình hình thực tế cũng cần tối ưu, tinh gọn. Chính vì điều đó, công tác tối ưu, tái tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động được đặt ra một cách cấp thiết và là điều kiện bắt buộc để Công ty tiếp tục phát triển, tiến một cách nhanh hơn và bền vững trong năm 2018.
 
Trong khuôn khổ buổi họp, anh Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám đốc kiêm nhiệm phụ trách phòng Tổ chức đã công bố 3 quyết định về tổ chức, cụ thể:
1. Quyết đinh giải thể 2 Trung tâm G2 Studio và Trung tâm Chiến lược - Đầu tư và Phát triển.
2. Quyết định sáp nhập Văn phòng công ty và Phòng Tổ chức, thành lập Phòng Tổ chức Hành chính.
3. Quyết định sáp nhập Trung tâm ITV vào Trung tâm Truyền thông.


Anh Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám đốc kiêm nhiệm phụ trách phòng Tổ chức đã công bố
các quyết định về tổ chức của công ty

Ở phần tiếp theo của buổi họp, các quyết định bổ nhiệm cán bộ đã được công bố. Chi tiết như sau:
1. Thôi nhiệm với anh Đinh Viết Phong - Giám đốc Trung tâm GMO và anh Trương Công Hiển - Phụ trách Văn phòng Hồ Chí Minh.


Anh Đinh Viết Phong nhận hoa và lời cảm ơn từ anh Nguyễn Thanh Hưng - Giám đốc công ty.

2. Bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tổ chức hành chính: anh Nguyễn Viết Lâm giữ chức vụ mới Trưởng phòng Tổ chức hành chính và anh Ngô Khánh Hùng - Phó phòng Tổ chức hành chính


Anh Nguyễn Viết Lâm và anh Ngô Khánh Hùng nhận quyết định từ Giám đốc công ty

3. Bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Kĩ thuật điều hành cụ thể: anh Trịnh Đức Sinh - Giám đốc Trung tâm Kĩ thuật điều hành và anh Hoàng Trần Kiện - Phó giám đốc Trung tâm Kĩ thuật điều hành.


Anh Trịnh Đức Sinh và anh Hoàng Trần Kiện nhận quyết định từ Giám đốc công ty

4. Bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Trúc Quỳnh nhận nhiệm vụ mới - Trưởng Văn phòng Hồ Chí Minh và anh Vũ Tiến Văn - Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế.


Anh Vũ Tiến Văn nhận quyết định từ anh Nguyễn Thanh Hưng - Giám đốc công ty

5. Giao Kiêm nhiệm với 02 Phó Giám đốc: anh Trần Hoàng Minh - Phó giám đốc công ty kiêm nhiệm phụ trách Trung tâm GMO và chị Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó giám đốc công ty kiêm nhiệm phụ trách Trung tâm Social Game.


Anh Trần Hoàng Minh và chị Nguyễn Thị Phương Hoa nhận quyết định từ anh Nguyễn Thanh Hưng

6. Công bố nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách phòng Tổ chức của anh Nguyễn Tiến Đạt hết hiệu lực.


Anh Nguyễn Tiến Đạt vui vẻ nhận quyết định và hoa từ Giám đốc công ty Nguyễn Thanh Hưng

Sau khi công bố và trao các quyết định về tổ chức và bổ nhiệm cán bộ, Giám đốc công ty, anh Nguyễn Thanh Hưng đã có phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ chung đến bộ máy lãnh đạo của VTC Intecom trong giai đoạn sắp tới.
"Đề án Tái cấu trúc Công ty năm nay của công ty theo hướng tinh gọn bộ máy và nhân sự để phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cảu công ty trong thời gian tới. Lãnh đạo Tổng công ty cũng có sự quan tâm hơn đến bộ máy cán bộ lãnh đạo của VTC Intecom, ghi nhận sự nỗ lực và những đóng góp của các cán bộ lãnh đạo công ty trong thời gian qua và tin tưởng trao nhiệm vụ trong thời gian tới... Tôi hi vọng tất cả các cán bộ lãnh đạo trong bộ máy lãnh đạo của Intecom nêu cao tinh thần tập thể, cố gắng hoàn thiện bản thân và cố gắng trong lĩnh vực chuyên môn cũng như quản lý để đưa VTC Intecom cán đích thành công hơn nữa!" - Anh Nguyễn Thanh Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Chúc mừng các anh chị cán bộ lãnh đạo của VTC Intecom và chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, tiếp tục vững tay chèo lái các trung tâm, phòng ban nói riêng mình phụ trách và Công ty VTC Intecom nói chung phát triển vững manh hơn nữa!
Gửi bình luận