Gia đình Intecom

58 Cá nhân VTC Intecom ưu tú tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM TCT TTĐPT VTC

17/07/2017 0 chungdt3

Ngày 21/07/2017 tới đây, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ VTC và càng đặc biệt hơn trong giai đoạn toàn Tổng công ty đang quyết tâm thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2017 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty vào tháng 2/2018. Qua đó, tuổi trẻ VTC thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển Tổng công ty VTC vững mạnh; đồng thời góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Toàn quốc lần thứ XI dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2017.


Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 180 đại biểu sẽ làm việc trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong xây dựng văn kiện Đại hội, Nghị quyết đại hội; khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, sức sống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Tổng công ty VTC.
 
 
Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đoàn Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty VTC lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI, văn kiện Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và văn kiện Đại hội Đoàn Tổng công ty VTC; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Tại đại hội lần này, VTC Intecom có 58 cá nhân ưu tú tham dự Đại hội. Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách 58 đại biểu ưu tú của Đoàn VTC Intecom

Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tổ chức của Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì sự phát triển mạnh và bền vững của Tổng công ty VTC, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Gửi bình luận